Välj BetSil, miljöanpassad och svensktillverkad!

Välj BetSil!
En miljöanpassad och svensktillverkad dammbindare

Vi är specialister på att dammbinda betong!

BetSil är ett svensktillverkat miljövänligt medel för impregnering och dammbindning av betong.
Testad och godkänt av CBI Betonginstitutet enligt standard SS-EN 1504-2, ytskyddsprodukter för betong.
BetSil har har nivån ”Rekommenderas” hos Byggvarubedömningen enl BVB-109151.
Hos SundaHus Miljödata har BetSil ”Stort-A”. Vi är även registrerade hos BASTA.

Betsil rekommenderat hos Byggvarubedömningen
Betsil betongförsegling är certifierat hos CBI Betonginstitutet
SundaHus Miljödata
BASTA logga
Symbol BetSil™ betongförsegling

BetSil är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

BetSil ger dig ett beständigt skydd över åren!

BetSil är ett svensktillverkat miljövänligt medel för impregnering och dammbindning av betong.
Testad och godkänt av CBI Betonginstitutet enligt standard SS-EN 1504-2, ytskyddsprodukter för betong.
BetSil har har nivån ”Rekommenderas” hos Byggvarubedömningen enl BVB-109151.
Hos SundaHus Miljödata har BetSil ”Stort-A”. Vi är även registrerade hos BASTA.

Betsil rekommenderat hos Byggvarubedömningen
Betsil betongförsegling är certifierat hos CBI Betonginstitutet
SundaHus Miljödata
BASTA logga

BetSil är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

BetSil är diffusionsöppen

BetSil låter vatten i gasform ta sig ut ur betongen
men den stoppar vatten i vätskeform att ta sig in i betongen.

BetSil är diffusionsöppen

BetSil låter vatten i gasform ta sig ut ur betongen
men den stoppar vatten i vätskeform att ta sig in i betongen.

Volymer upp till 40 liter köper du här direkt i vår webbshopp

Vi ger volymrabatter över 40 liter, skicka in en prisförfrågan till oss.

Några användningsområden för BetSil

Användningsområden 

BetSil är synnerligt effektivt för att minska saltinträngning och frostsprängningar.

BetSil lägger du en gång!

BetSil är i sitt grundutförande framtaget för att användas inom industrin för att hårdgöra och dammbinda betonggolv. BetSil-metoden impregnerar industrigolv av betong med en behandling. BetSil tränger ned ca 2 cm i betongen och kristallbildningen som sker skapar en hård och tät yta som är permanent och beständig. Om du använder BetSil på ditt betonggolv så får du både en kostnadseffektiv och bättre funktion än med många andra metoder, som oftast kräver upprepade behandlingar över många år.

1 l BetSil räcker till ca 4-5 m2 med två läggningar.

BetSil används för att skydda…

• Tvätthallar

• Mittbarriärer

• Betongmöbler

• Djurstallar

• Kantbalkar

• Pelare

• Marksten

• Lagerhallar

• Broar

• Tegeltak

• Hållplatsstöd

• Verkstäder

BetSil är synnerligt effektivt för att minska saltinträngning och frostsprängningar.

BetSil Betong fins i 10 liter och 20 liter

BetSil levereras i följande volymer till företag

10 l

20 l

1 000 l

Vi hjälper dig att lägga BetSil, skicka gärna in en prisförfrågan vid större volymer

BetSil levereras i följande volymer till företag.

10 l / 20 l / 1 000 l

Vi ger volymrabatt vid köp över 40 l, skicka in en prisförfrågan till oss.

Ett betonggolv ytbehandlat med BetSil är…

 • Tåligt mot kemikaliespill

 • Permanent skyddat

 • Fritt från betongdamm

 • Hårt

 • Halkfritt

 • Hygieniskt

 • Lättstädat

 • Antistatiskt

 • Fuktskyddat

Några av våra kunder

Ett impregnerat betonggolv behandlat med BetSil är…

 • Permanent skyddat

 • Fritt från betongdamm

 • Tåligt mot kemikaliespill

 • Halkfritt

 • Hygieniskt

 • Hårt och slitstarkt

 • Lättstädat

 • Antistatiskt

 • Fuktskyddat

Några av våra kunder

Det här är en mobilanpassad och bantad version av vår hemsida. Går du in via en dator så får du en bredare och djupare information kring BetSil.