Så belägger du ett betonggolv med BetSil

Så här lägger du BetSil på en nygjuten betongyta eller betong som inte behöver tvättbehandlas.

  1. Se till att betongytan är rengjord och dammfri.
  2. Sprid ett jämt lager med BetSil över ytan med hjälp av en lågtrycksspruta eller liknande.
  3. Använd en mjuk borste och fördela medlet jämnt över ytan i direkt följd med spridningen. Man bör vara två personer som utför detta, en som sprayar ut BetSil och en som fördelar ut det över ytan med en borste.
  4. Låt BetSil absorberas av betongen ca 5-10 minuter. Fortsätt därefter att borsta ut medlet 2-3 gånger tills medlet är helt fördelat och betongen är mättad.
  5. Låt betongytan torka helt och spraya därefter på BetSil eller BetSil Extra beroende på önskad hårdhet. Vid denna påföring skall endast en tunn dimma sprayas på. Efterdra med mjuk borste för att undvika ansamlingar av vätska.
  6. Om det blir våta ansamlingar kvar av medlet efter ca 1 timme så försök i första hand dra ut dessa med borste. Vid behov kan ”pölar” spädas med vatten för att undvika koncentrat av torkat medel.
  7. Ytan kan beträdas ach användas direkt när ytan är torr. Full härdningseffekt får efter 4-6 veckor.