BetSil sidvillkor

1. Allmänt

Dessa sidvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för sidorna på denna webbplats (www.betsil.se) som innehas av BetongFörsegling Scandinavian AB Alphyddavägen 6 656 72 Skattkärr 054-212900 info@betongforsegling.se , är ansvariga utgivare av webbplatsen www.betsil.se i Sverige och ansvarar för utveckling och förvaltning av webbplatsen i Sverige.

Genom att gå in på betsil.se webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.

2. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. BetongFörsegling Scandinavian AB ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

3. Upphovsrätt och varumärken

BetongFörsegling Scandinavian AB – eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom – behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citat måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på BetongFörsegling Scandinavian AB webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att BetongFörsegling Scandinavian AB får lagra, sprida och publicera materialet.

4. Länkning med mera

Om BetongFörsegling Scandinavian AB tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från BetongFörsegling Scandinavian AB  sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och BetongFörsegling Scandinavian AB är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. BetongFörsegling Scandinavian AB har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Vid länkning till/från www.betsil.se webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med BetongFörsegling Scandinavian AB.

5. Information enligt personuppgiftslagen, PUL, om behandling av personuppgifter.

I samband med inloggning till www.betsil.se webbplats registreras uppgifter om användaren. Ändamålet med detta är att administrera BetongFörsegling Scandinavian AB användarregister. Vid registrering av beställning registrerar BetongFörsegling Scandinavian AB uppgifter om beställningen och användaren. Ändamålet med registreringen är att administrera webbplatsen samt att samla och analysera information om beställningen till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

BetongFörsegling Scandinavian AB kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Uppgifter kan komma att lämnas ut till företag eller juridiska personer anslutna till BetongFörsegling Scandinavian AB webbplats för de ändamål som anges ovan och enligt avtal med BetongFörsegling Scandinavian AB. Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Utöver detta kan BetongFörsegling Scandinavian AB enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan part.

Den som inte vill motta adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta BetongFörsegling Scandinavian AB kundtjänst via e-post ovan, och begära en reklamspärr. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till BetongFörsegling Scandinavian AB kundtjänst. Vi kommer på eget eller på Kontoinnehavarens initiativ rätta felaktiga uppgifter.

Personuppgifter sparas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Enligt PUL har du rätt att få information om behandling av personuppgifter. Önskas utdrag av dina personuppgifter, kontakta oss på adress nedan.

6. Cookies

BetongFörsegling Scandinavian AB använder cookies på sin webbplats för att den skall kunna fungera på ett korrekt sätt. Om du har valt att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies då kan inte BetongFörsegling Scandinavian AB garantera att webbplatsen fungerar på ett korrekt sätt.

7. Tillämplig lag med mera

Webbplatsen och dess Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dess Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.