Beräkna din förbrukning av BetSil

Beräkna din förbrukning av BetSil

Här kan du enkelt räkna fram åtgången av BetSil när du belägger ett betonggolv. Volymer upp till 40 l köper du direkt i vår webbshop. För större volymer skicka in en prisförfrågan för volymrabatt.

WEBBSHOP UPP TILL 40 l
Prisförfrågan över 40 l

Tänk på att åtgången varierar beroende på hårdhet och struktur på betonggolvet.

Här är en ”grov” beräknad total åtgång för betonggolv (två appliceringar)

 • Nygjuten slipad betong: 0,10 – 0,15 liter/kvm

 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta: 0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal slipad betong: 0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal betong med grov yta: 0,20 – 0,30 liter/kvm

 • Gammal starkt sugande betong: 0,25 – 0,40 liter/kvm

Här är en beräknad total åtgång för marksten och taktvätt (två appliceringar)

 • Nylagd marksten 0,25 l/m2

 •  Äldre befintlig marksten, tvätt och försegling  0,30 l/m2

 • Befintliga takpannor, tvätt och försegling  0,30 l/m2

Här kan du enkelt räkna fram åtgången av BetSil när du belägger ett betonggolv. Volymer upp till 40 l köper du direkt i vår webbshop. För större volymer skicka in en prisförfrågan för volymrabatt.

WEBBSHOP UPP TILL 40 l
Prisförfrågan över 40 l

Här är en ”grov” beräknad total åtgång för betonggolv (två appliceringar).
Tänk på att åtgången varierar beroende på hårdhet och struktur på betonggolvet.

 • Nygjuten slipad betong: 0,10 – 0,15 liter/kvm

 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta: 0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal slipad betong: 0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal betong med grov yta: 0,20 – 0,30 liter/kvm

 • Gammal starkt sugande betong: 0,25 – 0,40 liter/kvm

Här är en beräknad total åtgång för marksten och taktvätt (två appliceringar).

 • Nylagd marksten 0,25 l/m2

 •  Äldre befintlig marksten, tvätt och försegling  0,30 l/m2

 • Befintliga takpannor, tvätt och försegling  0,30 l/m2

BetSil levereras i dessa volymer till företag

20 l

200 l

1 000 l

BetSil levereras i dessa
volymer till företag

20 l / 200 l / 1 000 l

Behöver du hjälp med att lägga BetSil?

Du kan få pris på läggning och material, färdigt och klart.
Hör av dig till oss på 054 – 21 29 00 så kan vi prata om det!

Behöver du hjälp med att lägga BetSil?

Du kan få pris på läggning och material, färdigt och klart.
Hör av dig till oss på 054 – 21 29 00 så kan vi prata om det!

Ett betonggolv behandlat med BetSil är…

 • Kemikalieresistent

 • Permanent skyddat

 • Fritt från betongdamm

 • Hårt

 • Halkfritt

 • Hygieniskt

 • Lättstädat

 • Antistatiskt

 • Fuktskyddat

WEBBSHOP UPP TILL 40 l
Prisförfrågan över 40 l