Beräkna din förbrukning av BetSil

Beräkna din förbrukning av BetSil

Här kan du enkelt räkna fram åtgången av BetSil när du belägger ett betonggolv. Volymer upp till 40 l köper du direkt i vår webbshop. För större volymer skicka in en prisförfrågan för volymrabatt.

Tänk på att åtgången varierar beroende på hårdhet och struktur på betonggolvet.

Här är en ”grov” beräknad total åtgång för betonggolv (två appliceringar)

 • Nygjuten slipad betong: 0,10 – 0,15 liter/kvm

 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta: 0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal slipad betong: 0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal betong med grov yta: 0,20 – 0,30 liter/kvm

 • Gammal starkt sugande betong: 0,25 – 0,40 liter/kvm

Här är en beräknad total åtgång för marksten och taktvätt (två appliceringar)

 • Nylagd marksten 0,25 l/m2

 •  Äldre befintlig marksten, tvätt och försegling  0,30 l/m2

 • Befintliga takpannor, tvätt och försegling  0,30 l/m2

Här kan du enkelt räkna fram åtgången av BetSil när du belägger ett betonggolv. Volymer upp till 40 l köper du direkt i vår webbshop. För större volymer skicka in en prisförfrågan för volymrabatt.

Här är en ”grov” beräknad total åtgång för betonggolv (två appliceringar).
Tänk på att åtgången varierar beroende på hårdhet och struktur på betonggolvet.

 • Nygjuten slipad betong: 0,10 – 0,15 liter/kvm

 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta: 0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal slipad betong: 0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal betong med grov yta: 0,20 – 0,30 liter/kvm

 • Gammal starkt sugande betong: 0,25 – 0,40 liter/kvm

Här är en beräknad total åtgång för marksten och taktvätt (två appliceringar).

 • Nylagd marksten 0,25 l/m2

 •  Äldre befintlig marksten, tvätt och försegling  0,30 l/m2

 • Befintliga takpannor, tvätt och försegling  0,30 l/m2

BetSil levereras i dessa volymer till företag

20 l

200 l

1 000 l

BetSil levereras i dessa
volymer till företag

20 l / 200 l / 1 000 l

Behöver du hjälp med att lägga BetSil?

Du kan få pris på läggning och material, färdigt och klart.
Hör av dig till oss på 054 – 21 29 00 så kan vi prata om det!

Behöver du hjälp med att lägga BetSil?

Du kan få pris på läggning och material, färdigt och klart.
Hör av dig till oss på 054 – 21 29 00 så kan vi prata om det!

Ett betonggolv behandlat med BetSil är…

 • Kemikalieresistent

 • Permanent skyddat

 • Fritt från betongdamm

 • Hårt

 • Halkfritt

 • Hygieniskt

 • Lättstädat

 • Antistatiskt

 • Fuktskyddat