BetSil® är ett svensktillverkat miljöanpassat medel för dammbindning av betong.
Medlet är testat och godkänt av
CBI Betonginstitutet enligt standard SS-EN 1504-2, ytskyddsprodukter för betong.

Betsil betongförsegling är certifierat hos CBI Betonginstitutet

BetSil® har har ”Stort A” hos SundaHus Miljödata.

SundaHus Miljödata

BetSil® har har nivån ”Rekommenderas” hos Byggvarobedömningen.

Betsil rekommenderat hos Byggvarubedömningen

Volymer upp till 40 liter köper du här direkt i vår webbshopp

Vi ger volymrabatter över 40 liter, skicka in en prisförfrågan till oss.