Skydda takpannor med BetSil Takvård

I varje tegelpanna i ett tak finns det mängder med mikrosprickor och porer där vatten tränger in. Vid regnväder så kan alla takpannorna i ett tak bli genomblöta och i värsta fall kan vatten tränga igenom takpannan. Vid väderomslag kan frostsprängning ske om takpannan är fuktig vid minusgrader.
Med BetSil Takvård tvättar man taket samtidigt som mikrosprickor och porer blir tätade genom att BetSil tränger in i betong- eller tegelpannan där den reagerar och kristalliserar sig. Detta skapar ett glasliknande ämne som sitter permanent inne i takpannan.
På en tät betong- eller tegelpanna så finns det små möjligheter för mossa och alger att få grepp och växa fast. BetSil Takvård är permanent, man behandlar taket en gång, sen är det tätt och befriat från mossa och alger.

Skydda och försegla takpannor
med BetSil Takvård

I varje tegelpanna i ett tak finns det mängder med mikrosprickor och porer där vatten tränger in. Vid regnväder så kan alla takpannorna i ett tak bli genomblöta och i värsta fall kan vatten tränga igenom takpannan. Vid väderomslag kan frostsprängning ske om takpannan är fuktig vid minusgrader.
Med BetSil Takvård tvättar man taket samtidigt som mikrosprickor och porer blir tätade genom att BetSil tränger in i betong- eller tegelpannan där den reagerar och kristalliserar sig. Detta skapar ett glasliknande ämne som sitter permanent inne i takpannan.
På en tät betong- eller tegelpanna så finns det små möjligheter för mossa och alger att få grepp och växa fast. BetSil Takvård är permanent, man behandlar taket en gång, sen är det tätt och befriat från mossa och alger.

Instruktion för tvätt och försegling av takpannor

1. Material

Total åtgång BetSil ca 0,35 liter/m2
Lågtrycksspruta
Högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke
Täckplast/presenningar
Sopborste eller lövblås
Skylift (helst)
Personlig skyddsutrustning

2. Förarbete

Då BetSil etsar på glasytor så skall glas och fönsterytor täckas med plast eller presenningar. Skydda även nylagd asfalt och flytta på bilar om det finns risk att BetSil kan nå dem via stänk.
Täta stuprören så att inte lösa föremål hamnar i dagvattenavloppet.
Borsta eller blås bort löst material som löv, mossa och kvistar från taket innan behandlingen.

3. Behandling

Tvätt: Spraya BetSil på en begränsad takyta, ca 5-10 m2 med ca 0,2 – 0,25 liter/m2. Taket skall bli blött viss avrinning är tillåtet. Låt BetSil verka några minuter, tvätta sedan ytan med högtryckstvätt. Upprepa detta tills hela taket är tvättat.
Försegling: Spraya ett lager BetSil på hela taket, använd ca 0,10 – 0,15 liter/m2. Undvik överdosering då det kan ge vita utfällningar.
Efterarbete: Tvätta hängrännor och ev vindskivor. Ta bort plast och presenningar kontrollera att det inte finns BetSil på fönster eller glasytor

BetSil Takvård 10 liter och 20 liter

Vi söker samarbete med företag inom takvård!

Betongförsegling Scandinavian AB som äger varumärket BetSil vill skapa möjlighet för fler att använda BetSil-metoden vid försegling samt tvätt av betong och tegeltak
. Vi får ofta förfrågningar från kunder om vi kan hjälpa till med att tvätta och försegla tegeltak enligt BetSil-metoden. Tyvärr så har vi i nuläget ingen möjlighet att lösa deras problem på orter där vi inte har samarbetspartners. Därför söker vi nu företag som vill börja använda BetSil-metoden vid tvätt och försegling av tegeltak. Vår målsättning är att ha minst en samarbetspartner i varje landskap i Sverige.
För mer information och intresseanmälan kontakta oss på tel 054 – 21 29 00 eller mail info@betsil.se

Vi söker samarbete med företag inom takvård!

Betongförsegling Scandinavian AB som äger varumärket BetSil vill skapa möjlighet för fler att använda BetSil-metoden vid försegling samt tvätt av betong och tegeltak
. Vi får ofta förfrågningar från kunder om vi kan hjälpa till med att tvätta och försegla tegeltak enligt BetSil-metoden. Tyvärr så har vi i nuläget ingen möjlighet att lösa deras problem på orter där vi inte har samarbetspartners. Därför söker vi nu företag som vill börja använda BetSil-metoden vid tvätt och försegling av tegeltak. Vår målsättning är att ha minst en samarbetspartner i varje landskap i Sverige.
För mer information och intresseanmälan kontakta oss på tel 054 – 21 29 00 eller mail info@betsil.se

Så här fungerar BetSil-metoden vid taktvätt

Material

Total åtgång BetSil ca 0,35 liter/m2
Lågtrycksspruta
Högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke
Täckplast/presenningar
Sopborste eller lövblås
Skylift (helst)
Personlig skyddsutrustning

Förarbete

Då BetSil etsar på glasytor så skall glas och fönsterytor täckas med plast eller presenningar. Skydda även nylagd asfalt och flytta på bilar om det finns risk att BetSil kan nå dem via stänk.
Täta stuprören så att inte lösa föremål hamnar i dagvattenavloppet.
Borsta eller blås bort löst material som löv, mossa och kvistar från taket innan behandlingen.

Behandling

Tvätt: Spraya BetSil på en begränsad takyta, ca 5-10 m2 med ca 0,2 – 0,25 liter/m2. Taket skall bli blött viss avrinning är tillåtet. Låt BetSil verka några minuter, tvätta sedan ytan med högtryckstvätt. Upprepa detta tills hela taket är tvättat.
Försegling: Spraya ett lager BetSil på hela taket, använd ca 0,10 – 0,15 liter/m2. Undvik överdosering då det kan ge vita utfällningar.
Efterarbete: Tvätta hängrännor och ev vindskivor. Ta bort plast och presenningar kontrollera att det inte finns BetSil på fönster eller glasytor