Betongkonstruktioner inom prefab industrin, som bropelare, kantbalkar, trappor, betongsuggor, plintar med mera, utsätts oftast för en hård miljöpåverkan. En oskyddad prefabkonstruktion kan lätt ta skada. Att använda BetSil är mycket effektivt sätt för att minska saltinträngningar och frostsprängningar samt skydda prefabelement mot nedsmutsning. BetSil tränger ned ca 2 cm i betongen och reagerar med kalken i betongen. Kristalliseringen som sker skapar en extra hård yta på betongen och som ger ett permanent skydd mot yttre påverkan.

Betong behandlad med BetSil är permanent skyddad och…

  • Tåligt mot kemikaliespill

  • Fri från betongdamm

  • Hård

  • Halkfri

  • Antistatisk

  • Fuktskyddad

BetSil Betong fins i 10 liter och 20 liter

BetSil levereras i dessa företagsvolymer

10 l

20 l

1 000 l