Behandling och tvätt av takpannor av betong

I varje betongpanna i ett tak finns det mängder med mikrosprickor. Med BetSil tvättar man taket samtidigt som alla mikrosprickor blir tätade.
Är det inga mikrosprickor i betongpannan så finns det små möjligheter för mossa och alger att få grepp och växa fast. BetSil är permanent lösning, man behandlar taket en gång, sen är takpannorna täta.

Säkerheten först

Utför arbetet i möjligaste mån med sky-lift. Dels ur säkerhetssynpunkt men också att man minimerar risken att skapa stora sprickor i takpannorna som inte BetSil kan täta. Om inte sky-lift används, så skall man vara förankrad med personligt fallskydd.

Material

Personlig skyddsutrustning, lågtrycksspruta, högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke, täckplast/presenningar, sopborste eller lövblås, sky-lift, BetSil (total åtgång 0,35 liter/m2 tak)

Förarbete

Då BetSil etsar på glasytor så måste fönster och andra glaspartier täckas med plast eller presenningar. Finns det nylagd asfalt i direkt anslutning till huset så måste även den skyddas från BetSil. Flytta även bilar som är parkerade i närheten.
Täta och förslut stuprör med plast eller annat lämpligt material så att inte lös mossa, kvistar och andra föremål hamnar hamnar i dagvattenavloppet när taket görs rent från lösa föremål.
Finns det löst material på taket, som mossa, löv eller kvistar så skall taket göras rent med borste eller lövblås innan man lägger på BetSil. När taket är rent från lösa föremål rensar man hängrännorna från dessa och tar bort förslutningen till stuprören.

Behandling

Tvätt: Innan du börjar skaka om dunken med BetSil. När sedan taket är rent från lösa föremål, spraya BetSil på takpannorna. Börja längst ut på takets ena kortsida, spraya en ca 1,5 meter bred ”remsa” från taknocken ned till hängrännan. Taket skall bli blött, använd en lågtrycksspruta, en viss avrinning av BetSil kan tillåtas. Använd ca 0,20 – 0,25 liter BetSil per m2. Låt det verka några minuter och spola sedan av ytan med högtryckstvätt. Använd rotor-jetmunstycke och spola takpannorna tills de är rena från ingrodda alger och mossa.
Flytta dig bakåt/inåt på taket och upprepa det hela igen. När du når mitten på taket, vänder du dig om och börjar om från takets andra kortsida. När du återigen når mitten så skall hela taksidan vara tvättad och rengjord. Nu skall takpannorna förseglas med ett lager BetSil.
Försegling: Spraya BetSil på hela taksidan i en följd. Avsluta inte förseglingen mitt på taksidan utan försök avsluta i ena hörnet av taksidan,. Det kan ge synliga skarvar om BetSil får torka i olika steg. Förbrukningen bör inte vara högre än 0,10 – 0,15 liter BetSil per m2. Var försiktig med överdosering vid förseglingen då det kan ge vita utfällningar. Skulle så ske, spola området med vatten.
Efterbehandling: När hela taket är behandlat skall hängrännor och vindskivor torkas rena. Ta bort skyddsplast/presenningar och kontrollera att BetSil inte finns på glasytor och fönster. Om så är fallet, tvätta omedelbart med rikligt med vatten på glasytan.

Övrigt

Undvik behandling av tak vid kraftig vind och vid nederbörd, lätt duggregn kan accepteras.
Gör ingen behandling om det finns risk för nattfrost.
BetSil etsar på glas och aluminium, så var uppmärksam så att BetSil inte hamnar på sådana ytor. Om så är fallet, skölj och tvätta med vatten.
Använd personlig skyddsutrustning, gummihandskar, skyddsglasögon och fallskydd om inte sky-lift används.
Övrig säkerhetsinformation: se BetSil säkerhetsdatablad.
I varje betongpanna i ett tak finns det mängder med mikrosprickor. Med BetSil tvättar man taket samtidigt som alla mikrosprickor blir tätade.
Är det inga mikrosprickor i betongpannan så finns det små möjligheter för mossa och alger att få grepp och växa fast. BetSil är permanent lösning, man behandlar taket en gång, sen är takpannorna täta.

Säkerheten först

Utför arbetet i möjligaste mån med sky-lift. Dels ur säkerhetssynpunkt men också att man minimerar risken att skapa stora sprickor i takpannorna som inte BetSil kan täta. Om inte sky-lift används, så skall man vara förankrad med personligt fallskydd.

Material

Personlig skyddsutrustning, lågtrycksspruta, högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke, täckplast/presenningar, sopborste eller lövblås, sky-lift, BetSil (åtgång 0,35 liter/m2 tak)

Förarbete

Då BetSil etsar på glasytor så måste fönster och andra glaspartier täckas med plast eller presenningar. Finns det nylagd asfalt i direkt anslutning till huset så måste även den skyddas från BetSil. Flytta även bilar som är parkerade i närheten.
Täta och förslut stuprör med plast eller annat lämpligt material så att inte lös mossa, kvistar och andra föremål hamnar hamnar i dagvattenavloppet när taket görs rent från lösa föremål.
Finns det löst material på taket, som mossa, löv eller kvistar så skall taket göras rent med borste eller lövblås innan man lägger på BetSil. När taket är rent från lösa föremål rensar man hängrännorna från dessa och tar bort förslutningen till stuprören.

Behandling

Tvätt: När taket är rent från lösa föremål, spraya BetSil på takpannorna. Börja längst ut på takets ena kortsida, spraya en ca 1,5 meter bred ”remsa” från taknocken ned till hängrännan. Taket skall bli blött, använd en lågtrycksspruta, en viss avrinning av BetSil kan tillåtas. Använd ca 0,20 – 0,25 liter BetSil per m2. Låt det verka några minuter och spola sedan av ytan med högtryckstvätt. Använd rotor-jetmunstycke och spola takpannorna tills de är rena från ingrodda alger och mossa.
Flytta dig bakåt/inåt på taket och upprepa det hela igen. När du når mitten på taket, vänder du dig om och börjar om från takets andra kortsida. När du återigen når mitten så skall hela taksidan vara tvättad och rengjord. Nu skall takpannorna förseglas med ett lager BetSil.
Försegling: Spraya BetSil på hela taksidan i en följd. Avsluta inte förseglingen mitt på taksidan utan försök avsluta i ena hörnet av taksidan,. Det kan ge synliga skarvar om BetSil får torka i olika steg. Förbrukningen bör inte vara högre än 0,10 – 0,15 liter BetSil per m2. Var försiktig med överdosering vid förseglingen då det kan ge vita utfällningar. Skulle så ske, spola området med vatten.
Efterbehandling: När hela taket är behandlat skall hängrännor och vindskivor torkas rena. Ta bort skyddsplast/presenningar och kontrollera att BetSil inte finns på glasytor och fönster. Om så är fallet, tvätta omedelbart med rikligt med vatten på glasytan.

Övrigt

Undvik behandling av tak vid kraftig vind och vid nederbörd, lätt duggregn kan accepteras.
Gör ingen behandling om det finns risk för nattfrost.
BetSil etsar på glas och aluminium, så var uppmärksam så att BetSil inte hamnar på sådana ytor. Om så är fallet, skölj och tvätta med vatten.
Använd personlig skyddsutrustning, gummihandskar, skyddsglasögon och fallskydd om inte sky-lift används.
Övrig säkerhetsinformation: se BetSil säkerhetsdatablad.