Förbrukning av BetSil på betonggolv

Eftersom betong suger väldigt olika beroende på om det är nygjutet eller gammal betong, om betongen är glättad och väldigt tät eller väldigt porös så går det inte att säga exakt åtgång. Det kan varierar från 0,1liter/kvm till 0,4liter/kvm. Man skall ha i åtanke att all BetSil som du lägger på betonggolvet skall penetrera ner i betongen och att man skall spruta på i tunna lager. Om man tar för mycket finns risk att det blir vita kalkutfällningar (som kan tvättas bort).

Beräknad total åtgång (två omgångar) för BetSil på betonggolv

 • Nygjuten slipad betong: 0,10 – 0,15 liter/kvm
 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta: 0,15 – 0,25 liter/kvm
 • Gammal slipad betong: 0,15 – 0,25 liter/kvm
 • Gammal betong med grov yta: 0,20 – 0,30 liter/kvm
 • Gammal starkt sugande betong: 0,25 – 0,40 liter/kvm

Beräkningarna ovan är baserat på att BetSil appliceras med en lågtrycksspruta i två omgångar. Mellan 60 – 80% av den totala förbrukningen skall gå åt vid den första appliceringen.

Att hälla BetSil på ytan rekommenderas inte då detta kan ge överdosering och risk för utfällningar och vita fläckar.

Du lägger BetSil i två omgångar. Vid första applicering skall man redan efter ca 5 minuter se att ytan ”torkar”. Sker denna torkning snabbt kan man med fördel spray på lite mer på detta område vid den första eller andra appliceringen.  Torkningen, dvs absorberingen av BetSil kan variera mycket på samma golv. Skulle ytan fortfarande se blöt ut efter 20 minuter så kan man försöka borsta ut det blöta området. Borstningen kan även kombineras med att späda med vatten på ytan. När BetSil har torkat in i betongen, kan ta ca 2 timmar, sprayar du på ett tunt toppskydd på betongen.

Här hittar du detaljerade lägganvisningar för betonggolv.

Förbrukning av BetSil på betonggolv

Eftersom betong suger väldigt olika beroende på om det är nygjutet eller gammal betong, om betongen är glättad och väldigt tät eller väldigt porös så går det inte att säga exakt åtgång. Det kan varierar från 0,1liter/kvm till 0,4liter/kvm. Man skall ha i åtanke att all BetSil som du lägger på betonggolvet skall penetrera ner i betongen och att man skall spruta på i tunna lager. Om man tar för mycket finns risk att det blir vita kalkutfällningar (som kan tvättas bort).

Beräknad total åtgång betonggolv (två appliceringar)

 • Nygjuten slipad betong:
  0,10 – 0,15 liter/kvm

 • Nygjuten betong med oslipad ”grov” yta:
  0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal slipad betong:
  0,15 – 0,25 liter/kvm

 • Gammal betong med grov yta:
  0,20 – 0,30 liter/kvm

 • Gammal starkt sugande betong:
  0,25 – 0,40 liter/kvm

Beräkningarna ovan är baserat på att BetSil appliceras med en lågtrycksspruta i två omgångar. Mellan 60 – 80% av den totala förbrukningen skall gå åt vid den första appliceringen.

Att hälla BetSil på ytan rekommenderas inte då detta kan ge överdosering och risk för utfällningar och vita fläckar.

Du lägger BetSil i två omgångar. Vid första applicering skall man redan efter ca 5 minuter se att ytan ”torkar”. Sker denna torkning snabbt kan man med fördel spray på lite mer på detta område vid den första eller andra appliceringen.  Torkningen, dvs absorberingen av BetSil kan variera mycket på samma golv. Skulle ytan fortfarande se blöt ut efter 20 minuter så kan man försöka borsta ut det blöta området. Borstningen kan även kombineras med att späda med vatten på ytan. När BetSil har torkat in i betongen, kan ta ca 2 timmar, sprayar du på ett tunt toppskydd på betongen.

Här hittar du detaljerade lägganvisningar för betonggolv.

Volymer upp till 40 liter köper du här direkt i vår webbshopp

Vi ger volymrabatter över 40 liter, skicka in en prisförfrågan till oss.